MÜLLER BEÁTA SZÉPSÉGSZALON, Budapest IX. Ferenc tér 6-7.

Jogi nyilatkozat/ Adatkezelés

A www.mullerbeatasmink.hu oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalunkat! 

Információk 

Müller Beáta (a továbbiakban Tulajdonos) és az Shp.hu ( a továbbiakban üzemeltető) minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a tulajdonos sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A tulajdonos nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. 

A www.mullerbeatasmink.hu (továbbiakban Honlap) bármelyik olyan felhasználója, aki a Web-oldal felhasználásával információt szolgáltat nekünk, elfogadja, hogy a tulajdonosnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a tulajdonos az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni. 

 


A személyes adatok védelme 

A Tulajdonos bármely - a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a hozzánk, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a tulajdonos - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. 

A tulajdonos az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: 

* piackutatás, piaci elemzés, 
* vevői szokások elemzése, 
* látogatottsági statisztikák összeállítása, 
* ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása, 
* tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, 
* tájékoztatás nyújtása különböző akciókról, 
* vevői reklamációk intézése, 
* megrendelések intézése. 

A tulajdonos - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, tulajdonossal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. 

A tulajdonos az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a www.mullerbeatasmink.hu honlapról más cégek és egyéb szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a tulajdonos nem vállal felelősséget. Ezen Web-oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról. 

 


Szerzői jog 

A www.mullerbeatasmink.hu honlap, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve a megadott tevékenységek, szolgáltatások és ezek fajtái valamint jellege, formája és módja, valamint azok elrendezése és tartalma szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azok részének vagy egészének bármilyen formában történő felhasználása, másolása, újraközlése, sokszorosítása vagy elektronikus feldolgozása kizárólag a tulajdonos kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tulajdonos fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A tulajdonos minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép. 

Ha a jogkövetés nem valósul meg, vagyis (akár a tulajdonos személyéhez fűződő, akár a szerzői jogi, tulajdon jogi vagy vagyoni jogi tekintetében is), a jogosult érvényesítheti a polgári jogi [Szjt. 94. §], valamint a büntetőjogi jogkövetkezményeket [Btk. 329-329/C. §§-ok .] is! 

Ha másolási szándékod van, kérlek jelezd e-mailben, és mi a felhasználni kívánt tartalomnak megfelelő jogdíj megfizetése mellett írásbeli hozzájárulásunkat adhatjuk Neked. Egyéb esetekben az ide vonatkozó súlyos jogi lépéseket kell megtennünk. 


 


Szellemi tulajdon 

A Honlap Müller Beáta tulajdona. A Honlap, értve ez alatt szöveget, tartalmat, software-t, videót, zenét, hangot, grafikát, fényképeket, illusztrációt, műalkotást, neveket, logókat, védjegyeket, szolgáltatásokat és egyéb anyagot ( “Tartalom”), szerzői jogi, márkavédelmi és/vagy egyéb tulajdoni jogi jogszabályok védelmét élvezi. A Tartalom magában foglalja mind a Tulajdonos saját tulajdonban lévő vagy ellenőrzött, mind pedig a Harmadik Fél saját tulajdonú vagy ellenőrzött, de a Tulajdonosnak átadott/ engedélyezett tartalmat. Minden egyes egyéni cikk, riport vagy egyéb elemek, melyek a Honlap tartalmát képezik, szerzői jogvédelem alatt állhatnak. A Honlap által tartalmazott minden alkalmazható szerzői jogi jogszabályra és minden további szerzői jogi figyelmeztetésre vagy korlátozásra figyelemmel kell lenni. Amennyiben a Honlap meglátogatása csak a cél, a Honlapon szereplő anyagok másolása, adaptálása ebben az esetben sem engedélyezett, csak a Tulajdonos írásos hozzájárulásával. 

Nem használhatja a Tulajdonos védjegyét, termékneveit a Tulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása nélkül, és elismeri, hogy semmilyen tulajdonjoggal nem rendelkezik a nevek, márkák, termékek tekintetében. 

Ön beleegyezik abba, hogy írásban értesíti a Tulajdonost, ha bármilyen engedélyezetlen használatot vagy hozzáférést észlel a Honlapon vagy annak tartalmában, bármilyen szerzői jog, védjegy vagy más szerződésben foglalt, a felek törvényes jogait megszegi. A Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhat maga után.


Engedélyek és letöltési jogok 

A feltételek és kikötések értelmében Ön korlátozott joggal rendelkezik a Honlap használatát illetően. Nem áll jogában másolni, reprodukálni, újraszerkeszteni, megmásítani, terjeszteni, kiadni, megjeleníteni, előadni, módosítani, származtatott munka elkészítésére felhasználni, továbbadni, vagy bármely módon hasznosítani a Honlapról szerzett információkat. 

A letöltést a tulajdonos a következő esetekben engedélyezi: 
(i) a letöltésről csak egy kinyomtatott oldal készíthető és a kinyomtatott oldalról további másolat nem engedélyezett 
(ii) a letöltések csak személyes, nem kereskedelmi célra vehetők igénybe 
(iii) A letöltött és/vagy kinyomtatott anyagokon Ön köteles betartani az összes védjegy jogi törvényt, és e jogi törvények által korlátozva lesz. 

Továbbá, nem kínálhatja fel eladásra vagy kereskedelmi célra a Honlap és annak bármely anyagát. A Honlap semmilyen részét nem teheti más honlapon elérhetővé sem hiperlink formájában, sem másképp. A Honlap és annak információiból semmilyen adatbázis nem építhető fel és nem tárolhatja az oldalt (sem részben, sem egészben) olyan adatbázisokban, melyekhez csak Önnek vagy Harmadik félnek van hozzáférése, illetve nem oszthatja szét azokat az adatbázisokat, melyek a Honlap egészét vagy annak részeit tartalmazzák. 

Amennyiben információt szeretne kapni arra vonatkozóan, hogyan kaphat engedélyt a tulajdonostól a Honlap tartalmának használatára vagy a honlapját ehhez a Honlaphoz szeretné csatolni, a következő címre írjon: mullerbeata75@gmail.com


Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk és panaszkezelési feltételek: 

A honlapon szereplő és megrendelhető szolgáltatások és árak kapcsán a szolgáltatás igénybe vételekor köteles a vásárló vagy az igénybe vevő vendég jelezni részünkre, ha valamivel nem ért egyet, vagy nem tetszik neki, ekkor természetesen mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy elégedetten távozzon. Amennyiben ez a reklamáció jelzés felénk ekkor nem történik meg, úgy utólag semmilyen módon nem áll módunkban reklamációt vagy követelést teljesíteni, vagy pénzvisszafizetést helybenhagyni. 

Éppen ezért a megrendelés előtt kérünk körültekintően érdeklődj a szolgáltatás pontos mibenlétéről és részleteiről, amennyiben számodra a honlapon szereplő információk nem elég részletesek, vagy az ajánlat kérés kapcsán a küldött tájékoztató nem elégséges, mivel sajnos egyéb, a vásároló által később történő félreolvasások, félreértések, félremagyarázások kapcsán létrejött visszás helyzetek, vis major és/vagy egyéb kérdéses esetekben utólag reklamációt, vagy követelést sem áll módunk fogadni vagy teljesíteni sem. 

A fogyasztóvédelmi eljárásnak megfelelően a hozzánk beérkezett panaszokra 30 napon belül kell érdemben választ adnunk írásban. 

Amennyiben a válaszban foglaltak a panaszos számára nem megfelelőek, akkor a következő fórumokon tudja ezt jelezni: 

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. 
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144. 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzatának Jegyzője 
valamint a 

Budapesti Békéltető Testület 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10. 


Természetesen minden esetben célunk, hogy minden alkalommal maximálisan elégedett légy velünk, de tisztában vagyunk azzal is, hogy mindenkinek nem felelhetünk meg, ahogy más sem. 
Ettől függetlenül minden esetben, akár konkurenciától, akár egyéb esetben ha a jogtalanul, igazság alap nélkül valamint szándékos károkozás vagy rosszindulatból rossz hírünk keltése vagy rágalmazási kísérlet jut a tudomásunkra, úgy minden esetben megtesszük a szükséges jogi lépéseket. 

Amennyiben utalványt vásároltál, akkor az pénzre vissza nem váltható, de másra átruházható. Felhasználása minden esetben a honlapon szereplő kondíciók szerint érvényes, a 6 hónapos érvényesség után lejár és érvényét veszti, amennyiben 6 hónapon belül nem jelentkezett az ajándékozott időpont egyeztetésre írásban.

Az itt szereplő adatok, szövegek, képek, anyagok, árak, információk és szolgáltatások adatainak változtatási jogát fenntartom. 

Kérjük a fentiek betartásával rendeld meg szolgáltatásunkat, vagy ha a fentiekkel nem értesz egyet, akkor kérlek zárd be a honlapot. Köszönjük!


Adatkezelés

 

*Nekünk is fontos adataid védelme ezért szeretnélek tájékoztatni, hogy az 2018 május 26-án hatályba lépő EU GPRD adatkezelési szabályzata értelmében kérlek írásban nyilatkozz a lenti mező bejelölésével, hogy elmúltál 18 éves és jogosult vagy a megbízást, adataid kezelését és az ajánlatot önkéntesen elfogadni és az itt leírtakat megértetted és elfogadtad. 

Az általad önkéntesen megadott, csak a munka/megbízás elvégzéséhez szükséges személyes adataidat (név, munkavégzési cím, telefonszám, számlázási cím, email cím) itt megadott engedélyeddel megőrzöm és 6 hónapig tárolom, ezeket az adatokat csak a megbízás elvégzéséhez kérem el és és szolgáltatás elvégzéséig használom fel, és ezen adatokat bizalmasan kezelem, nem használom fel egyéb helyen vagy célokra. 

Amennyiben ehhez nem járulsz hozzá vagy szeretnéd a hozzájárulásod visszavonni vagy az adataid törlését kéred, úgy azt kérlek írásban jelezd felém a mullerbeata75@gmail.com emilcímre és teljesítem azt. Köszönöm a segítséged! 

 


Adatvédelmi TájékoztatóADATKEZELŐK ÉS KÉPVISELŐIK ELÉRHETŐSÉGE, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
 
A weboldal a Müller Beáta sminkmester, kozmetikus elnevezést használja
A weboldalt két adatkezelő közösen működteti

Müller Beáta, telephely: H-1094 Budapest, Ferenc tér 6-7. , elérhetőség mullerbeata75@gmail.com, képviselők:  Müller Beáta mint tulajdonos és Gáspár György ev. Shp.hu üzemeltetői státuszban, a honlap fenntartása tekintetében mint közös adatkezelők közös adatkezelők képviselője: Müller Beáta mullerbeata75@gmail.com
 
Tájékoztatjuk, mint honlapunk valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét Müller Beáta ahonlapon mint adatkezelők (továbbiakban Adatkezelő) adatkezelési szabályairól.
 
MILYEN ALAPELVEKET KÖVETÜNK?
 
• a személyes adatokat jogszerűen és az Ön számára átláthatóan kezeljük
• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon
• az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és csak a szükségesre korlátozódnak
• a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható
• észszerű intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a tudomásunkra jutott pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük

Személyes adatait a jelen tájékoztatóban felsorolt célból kezeljük.

Az adatkezelések jogalapja 
• az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása 
• egyes esetekben az adatkezelés a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
• bizonyos esetekben személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelőként jogos érdekünk fűződik vagy harmadik személynek a jogos érdeke, például, honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága
• más esetben az az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzőan Ön által kezdeményezett lépésekhez szükséges
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztató bármikori megváltoztassa, amelyről előzetesen tájékoztatót tesz közzé. A tájékoztató korábbi verzióját is elérhető a honlapon.
 
Adatkezelésünkről részletesebben:
 

A HONLAPUNKON VÉGZETT ÉS OTT GYŰJTÖTT ADATOKKAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK: 
Képzésekkel kapcsolatos célokból
 
Regisztráció céljából lehetőséget biztosítunk, hogy jelentkezzen a Müller Beáta által szervezett képzésekre. A regisztáció a képzésre vonatkozó szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges. A regisztrációhoz szükséges adatok a név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, termék, amivel dolgozik. Az adatokat az oktatás befejezéséig őrizzük meg. Azok a tanfolyamot elvégzők, akik ezt követően partnerszerződést írnak alá a továbbiakban marketing célú tájékoztatást és hirdetéseket is kaphatnak mindaddig amíg partneri szerződésük fennáll. Adataik bekerülnek az egyes adatkezelők B2B marketing adatbázisába. A szerződés teljesítését követően is megőrizzük azokat az adatait, amelyek megőrzése a számviteli vagy adójogszabályok szerint kötelezettségünk. Az ilyen adatok megőrzési ideje 8 év.
 
A Megrendelő jelentkezők nyilvántartása, számlázás, tanfolyami díj fizetési státusz követése a szerződésteljesítéséhez szükséges. Erre a célra a regisztrálás során megadott nevét, e-mail címét, és a fizetési adatokat használjuk. A kiállított számlákat és a megrendelések azon adatait, amelyek számviteli előírások miatt meg kell őriznünk 8 évig kezeljük.
 
A képzésekkel kapcsolatosan megadott adatait tanfolyami statisztikák készítéséhez is felhasználjuk. Jogos érdekünk, hogy az oktatási szolgáltatásainkat elemzésekkel tegyük hatékonyabbá és javítsuk. Az adatokat oktatási szolgáltatási tevékenységi körünk fennállásáig, maximum 5 évig megőrizzük.
 
Partneri státusszal kapcsolatos célokból
 
Partneri státusz létesítéséhez kapcsolatfelvétel céljából ügyfélszolgálatunk által kezelt adatok az az Ön neve, e-mail címe, üzenetei. Ezeket az Ön által megadott adatokat Müller Beátal partneri státusz létesítésére vonatkozó szerződés előkészítéséhez használjuk,  a partneri státusz létrehozásának előkészítése és létrejötte esetén a partneri státusz fennállásának időtartama alatt.
 
Direkt marketing, mintacsomaggal küldésével kapcsolatos célokból
 
Direkt marketing tevékenységünkhöz, tájékoztatás küldése tevékenységünket érintő aktuális ajánlatokról, információkról célból kezeljük nevét, e-mail címét, jelszavát, telefonszámát és az információt, hogy milyen termékkel dolgozik mivel jogos érdekünk termékeink, szolgáltatásaink marketingje. Az információkat felhasználjuk az Ön által kért díjmentes mintacsomag küldéséhez is termék ajánlása, kipróbálása céljából. Amennyiben még nem regisztrált honlapunkon, ehhez beleegyezése szükséges. Beleegyezését a regisztráció során tudja megadni, miután áttekintette adatvédelmi tájékoztatónkat. Közös adatkezelés tekintetében belegyezése mindkét adatkezelő közös adatkezelésére vonatkozik. Adatait mindaddig megőrizzük amíg ajánlatokat, tájékoztatást, hirdetéseket, termékmintát szeretnénk Önnek küldeni e-mail címére, mobil telefonszámára, de legkésőbb beleegyezése visszavonásának időpontjáig. Beleegyezését bármikor visszavonhatja a leiratkozási funkció használatával. 
 
Regisztráció esetén kozmetikusoknak letölthető segédanyagokat biztosítunkBeleegyezésével ebből a célból kezeljük a nevét, e-mail címét, jelszavát, telefonszámát és  terméket, amivel dolgozik. Beleegyezését a regisztráció során tudja megadni, miután áttekintette adatvédelmi tájékoztatónkat. Beleegyezését bármikor visszavonhatja a leiratkozási funkció használatával. Adatait beleegyezése visszavonásáig kezeljük.
 
Vendég státusszal kapcsolatos célból
Vendég státusz felállításához és marketing és értékestési célból kezeljük az Ön által megadott terméket és a vásárolt mennyiséget (amennyiben az személyes adatnak tekintendő, azaz alkalmas az Ön azonosítására). Jogos érdekünk, hogy vevőinket értékeljük és értékesítési, marketing tevékenységünket ennek figyelembevételével tervezzük. Adatait évente felülvizsgáljuk és az adott adatkezelő döntést hoz a márka vevői státusz fenntartásáról. Amennyiben nem minősül márka vevőnek adatai kezelését ezzel kapcsolatban befejezzük és a kapcsolódó adatbázisból töröljük.
 
Véleménye közzététele céljából
Beleegyezésével közzétesszük véleményét szolgáltatásainkról. Ebből a célból az Ön nevét és a megadott helység nevet kezeljük legkésőbb beleegyezése visszavonásáig. Beleegyezését a regisztráció során tudja megadni, miután áttekintette adatvédelmi tájékoztatónkat. Beleegyezését bármikor visszavonhatja a leiratkozási funkció használatával.
 
HONLAPUNKON a Vendégekről készült FOTÓK a vonatkozó polgári jogi előírások betartásával belegyezésükkel készültek.  Adataikat addig őrizzük amíg a jogos érdekünk fennáll, de legkésőbb beleegyezésük visszavonásáig.
 
HONLAP MŰKÖDÉSÉVEL, BIZTONSÁGÁVAL KAPCSOLATOS CÉLBÓL
honlap zavartalan működésének a biztosítása, a szolgáltatások működésének ellenőrzése, felügyelete, javítása, honlap biztonsága, a támadások visszaélések megakadályozása céljából kezeljük a weboldal látogatók, regisztrált felhasználók által megadott adatokat, a látogatók, felhasználók IP címét.
 
Jogos érdekünk a honlap biztonságos működtetése, ellenőrzése és javítása. Jogos érdekünk megszűnése esetén az adatokat nem kezeljük tovább ezen a jogalapon.
 
Statisztikai elemzéshez üzleti szolgáltatásaink termékeink kínálatához, hirdetésekhez Google Analytics 360 és Adwordsot használunk, amelynek során cookiekat használhatunk weboldalunkon és kezelhetjük IP címét, eszköz azonosítókat, megismerhetjük az oldalt, ahonnan az oldalt látogatja, és az oldalakat, melyeket a weblapunkon meglátogat, az Ön által használt operációs rendszert és böngészőjével kapcsolatos adatokat. A weboldalon használt Google Analytics webhelyre és alkalmazásaikhoz irányuló forgalom elemzésében nyújt segítséget az adatkezelőknek. Az elemzésekkel segítsük weboldalaink kialakítását és szolgáltatásaink termékeink értékesítését, hirdetését.. Google Adwords használatával megjelenített hirdetéseinkről ezen a Google oldalon https://adssettings.google.hu/authenticated leiratkozhat. Kérjük olvassa el Cookie tájékoztatónkat és ha egyetért vele csak akkor adja beleegyezését a cookiek használatához. A Google adatmegőrzési irányelvekben meghatározottak időtartamig őrizzük meg adatait.
 
Mi a cookie (süti)?
 
A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. 

A cookiek alaptípusai
 
• Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
• Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak az egyes cookiek-ra meghatározott ideig. Akkor aktiválódnak, amikor meglátogatja a weboldalt.
• Az elsődleges cookie-kat a meglátogatott webhelyek hozzák létre. A webhely a címsávban látható.
• A harmadik féltől származó cookie-kat más webhelyek hozzák létre. Ezek a webhelyek birtokolják a meglátogatott weboldalon látható tartalom bizonyos részét (például hirdetéseket vagy képeket).
 
Munkamenet, állandó és saját sütiket alkalmazunk. A vonatkozó elektronikus kereskedelmi jogszabályi rendelkezés alapján a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhetjük azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Amennyiben nem egyezik bele, hogy munkamenet cookie-kat használjunk, előfordulhat, hogy weboldalunk valamelyik funkciója nem fog megfelelően működni, más cookiek esetén nem kapjuk meg azokat az információkat amelyek honlapuk használhatóságát javítják és információt szolgáltatnak fejlesztéséhez., termékeink, szolgáltatásaink hatékonyabb kínálatához. 
 
A cookiek engedélyezését vagy változtatását a böngészője segítségével beállíthatja. A Google mint adatfeldolgozó adatkezelési feltételeit a következő linken tekintheti meg: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/. A Google adatvédelmi beállításokkal kapcsolatban itt https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu talál információt ahhoz, hogy adatvédelmi beállításait az Ön igényei szerint figyelembevételével testre szabhassa.
 
Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el: Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el:
- Firefox
- Microsoft Internet Explorer
- Microsoft Edge
- Chrome
 
Kötelező adatok regisztráció során: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám. Amennyiben a regisztráció során ezeket az adatait nem adja meg, az regisztrációt nem tudjuk elfogadni, képzésre nem tud jelentkezni, szerződést nem tudjuk teljesíteni, ajánlatokkal sem tudjuk megkeresni és neve valamint címe nélkül a jogszabály szerint előírtaknak sem tudunk eleget tenni. (pl számla kiállítása)
 
ADATOK PONTOSSÁGA, NAPRAKÉSZSÉGE
 
Kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Az Ön által megadott adatokat akkor tudjuk frissíteni, ha a megváltozott adatokról tájékoztat bennünket. Kérjük, hogy a változásról minél előbb küldjön értesítést az alábbi e-mail címre:mullerbeata75@gmail.com
 
HOZZÁJÁRULÁS ÉS MÁS ADATKEZELÉSI JOGALAPOK
 
Az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelések esetén az egyes adatkezelési célokhoz a hozzájárulását külön- külön adja meg és azokat ingyenesen és bármikor külön- külön is visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben az ahhoz kapcsolódó adatkezelés tekintetében a hozzájárulás visszavonásának tekintjük

Hozzájárulását  visszavonhatja:
• regisztrációja törlésével,
• az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásáról írt elektronikus vagy papír alapú levélben az adatkezelő által fent megadott címre küldve
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése, saját vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, Eker tv. 13/A §, Számviteli  tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §, Áfa tv 169.§)
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait zárolhatjuk a büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.


ADATKEZELÉS CÍMZETTEI, AKIKNEK AZ ADATOT TOVÁBBÍTJUK, HOZZÁFÉRHETŐVÉ TESSZÜK
 
Adatai továbbításra kerülnek:
• informatikai rendszerünket karbantartó SHP.hu Gáspár Györgynek. Az általa igénybevett szerver hosting és szerver felügyeletet nyújtó Kftnek.
• a NAV részére
• könyvelésünket végző Me-Zsu Trade Kft-nek
• Google LLC (korábbi nevén Google Inc.), a Google Ireland Limited, a Google Asia Pacific Pte. Ltd. vagy bármely más olyan személy, amely közvetlenül vagy közvetve ellenőrzi, a Google LLC ellenőrzi vagy a közös irányítás alatt áll 

Az oldalon elhelyezett Facebook gombra kattintva a Müller Beáta sminkmester, kozmetikus és Müller Beáta Szépségzsalon Facebook oldalára jut, ahol az adatkezelésre a Facebook szabályai az irányadóak. https://www.facebook.com/business/gdpr

Munkatársaink közül a bejelentkezéskor megadott adataihoz csak azok férhetnek hozzá, akiknek feladataik teljesítéséhez arra feltétlenül szükségük van.


SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK ORSZÁGBA TOVÁBBÍTÁSA 
 
A Google szolgáltatások igénybevétele során a Google az adatokat továbbíthatja harmadik, EGT-n kívüli országba az EU Standard Szerződéses feltételek vagy más EU Adatvédelmi Rendelet alapján megengedett alternatív, megfelelő biztonságot garantáló eljárás szerint.  

 
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
 
Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelye valamint az adatfeldolgozók telephelye, adatközpontja.
 
Adatkezelő a személyes adatokat álnevesíti vagy titkosítja. Biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.
Fizikai vagy műszaki incidens esetére megteremti az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani.
Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást dolgozunk ki, és alkalmazunk.
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe veszi az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
Intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 
AZ ÖN JOGAI, JOGORVOSLAT
 
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - törlését, visszavonását, gyakorolhatja adathordozhatósággal kapcsolatos jogait-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.
 
TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG
Honlapunkon közzétett tájékoztatáson a tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató elején feltüntetett címeken gyakorolható. Kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adhatunk tájékoztatás.

HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA AZ ADATAIHOZ
Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;  felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; adatforrásokra vonatkozó információ; automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, és az hogy az ilyen adatkezelés Önre vonatkozóan  milyen jelentőséggel bír, és hogy az Önre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

HELYESBÍTÉS JOGA
Kérheti az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére. indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha 
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
- visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
- tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez kell törölni; 
 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, így például, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
- az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy
- tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogaival, szabadságaival szemben
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Az Adatkezelő Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, ha az adatkezelés hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatkezelő az adatokat Excel formátumban tudja átadni.

TILTAKOZÁS JOGA
Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az automatikus döntésen alapuló adatkezelést, a profilalkotást is. 
Tiltakozás esetén az személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST
Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
- az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
- kifejezett hozzájárulásán alapul

VISSZAVONÁS JOGA
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Visszavonás esetén, amennyiben az adatok más jogalapon nem kezelhetőek az adatai törlésre kerülnek.
A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az adatkezelés azonban nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok előírják az adatkezelési kötelezettséget
 
ELJÁRÁS
Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a fenti jogaival kapcsolatos álláspontjáról, intézkedéseiről. A kérelem összetettségét, és a kérelmek számát figyelembe véve, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk-. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha Ön azt másként kéri.
 
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 
ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 
 
HATÓSÁGI, BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT
 
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a lent megadott címen. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
 
KÖZÖS ADATKEZELÉS
 
Az adatmegosztás célja, hogy a két azonos tulajdonosokkal rendelkező adatkezelő együttesen felépítse a kalcsu üzleti márkát és az egymást kiegészítő termékek és szolgáltatások nyújtásával valamit az elérhető termék és szolgáltatási paletta együttes, egy honlapon történő megjelenítésével szélesebb körű választási lehetőséget biztosítson a látogatóknak. Jogorvoslattal és jogai érvényesítésével kapcsolatban Ön egyaránt fordulhat bármelyik adatkezelőhöz. Az adatkezelők a nem közös adatkezelés körébe eső adatkezelés tekintetében haladéktalanul értesítik a másik adatkezelőt, hogy eljárjon és kérésére reagáljon. Az adatkezelők a közös adatkezelés tekintetében egyetemleges felelősséggel tartoznak és jogszabályon alapuló kötelezettségei teljesítéséért mindegyik adatkezelő önállóan is felelős.
 

 

Akciós ajánlataink:


 AKCIÓ! Francia azonnali és látványos luxus ránctalanító arckezelés a mimikai és öregségi ráncok együttes kezelése, Botu-like formulával és hyaluronsavval az Ericson Laboratoire Paris-tól -15% 19.900 Ft helyett  most csak 17.500 Ft. 

Tovább a részletekért >>>

 

 

Teljes Átváltoztatás profi fotózással Ajándékcsomag,
akár névre szóló ajándékutalvány keretében a következőket tartalmazza:

a Müller Beáta Szépségszalonban 69.900 Ft/fő helyett most csak 59.900 Ft!

Tovább a részletekért >>>

 

 

Egyéni sminktanácsadás és sminktoktatás a szalonban 15% kedvezménnyel
most csak 26.900 Ft/fő 

36.900 Ft*/fő helyett! *

Tovább a részletekért >>>

 

 

 

AKCIÓ!
Frissítsd fel a bőröd és
gyere el egy mélytisztító arckezelésre gőzölőssel
ami most 11.800 Ft! 

                    Tovább a részletekért >>>

 

Müller Beáta blogjai

Dübörög a 2022 évi esküvőszezon, végre megszorítások nélkül lehet esküvőket tartani !

Dübörög a 2022 évi esküvőszezon, végre megszorítások nélkül lehet esküvőket és rendezvényeket tartani !

 

 

 Várunk minden kedves menyasszonyt és vendéget alkalmakra, esküvőkre és rendezvényekre készülőket sok szeretettel, ahol alkalmi és esküvői smink és frizura készítéssel várunk bejelentkezés szerint szalonunkban vagy külső helyszínen akár! További információkat az https://mullerbeatasmink.hu/alkalmi-smink-%C3%A9s-frizura vagy esküvőre az https://mullerbeatasmink.hu/menyasszonyi-smink-%C3%A9s-frizura oldalakon lehet olvasni! 

 

Itt találsz meg minket:

Müller Beáta Szépségszalon

Cím: 1094 Budapest, Ferenc tér 6-7.

Telefon: +36203933763

E-mail: mullerbeata75@gmail.com

Honlap:www.mullerbeatasmink.hu

Térkép:  https://goo.gl/maps/1pY1VHwsfv72

 

 

Online-ajánlat kérése

 

Ha szeretnél árajánlatot kérni vagy lefoglalni szolgáltatásaink egyikét,

kérjük KATTINTS IDE:

 

AJÁNLATOT KÉREK >>>

Kövess a Facebookon!

A szalon:

Kattints ide ha a Müller Beáta szépségszalonra vagy kíváncsi

A Müller Beáta Szépségszalon évek óta kifejezetten alkalmi és esküvői smink és frizurakészítésre specializálódott Szalon, melynek tulajdonosa a 26 éves sminkes szakmai tapasztalattal rendelkező sminkmester, kozmetikus: Müller Beáta.

 

Tovább a részletekért >>>